Privacyverklaring

Dit is de website van Ebookproduction.com, onderdeel van Pumbo.nl, een site van Vior Webmedia.

Ons bedrijfsadres is de Factorij 28-J, 1689 AL te Zwaag
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 34246785

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam of ip-adres en niet uw emailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina.Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. De persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van contact worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van uw vraag.

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP IN VERBAND MET ONS PRIVACYBELEID ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@ebookproduction.com
– Per telefoon: 0229 – 700 228

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.